Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif

Testy maturalne z rosyjskiego (online)

Sprawdź się w testach maturalnych …
poziom
rok

Test z rosyjskiego, matura 2015, maj - pr

rok: 2015

Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z rosyjskiego z 14 maja 2015 r.
Poziom rozszerzony.


Zakres tematyczny testu

1. Zdający znajduje w tekście określone informacje.

2. Zdający rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.

3. Zdający znajduje w tekście określone informacje.
Zdający określa główną myśl tekstu.
Zdający określa intencje nadawcy/autora tekstu.

5. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].


Przegląd uczelni
w Polsce